Historie

Historie Bergen aan Zee

Bergen aan Zee is een jong dorp: het is pas in 1906 ontstaan door een particulier initiatief. De oorsprong ligt in een visie van grootgrondeigenaar en burgemeester van Reenen. In de duinen waren al wel een aantal woningen en boerenbedrijven maar op heel grote schaal was het niet. Deel van de bewoning werd Bergen Binnen genoemd, aan de binnenkant van de duinen bij Bergen en een andere deel werd al Bergen aan Zee genoemd, wat een uitvalsplaats was voor Bergen. Meer naar de kust des te minder woningen en des te minder landbouw. Hij voorzag dat er meer landbouw in de duinen zouden kunnen.

Kunstenaarsdorp

Historie Bergen aan Zee

Begin vorige eeuw ontdekten kunstenaars het dorp. Zij voelden zich aangetrokken tot het natuurschoon dat hen inspiratie gaf. Uit de kunstenaarsgroep ontstond de ‘Bergense School’: schilders die tussen 1920 en 1935 volgens een bepaalde stijl landschappen en stillevens maakten. De ‘Bergense School’ zorgde voor internationale bekendheid.

Historie Bergen aan Zee

Ook burgemeestersvrouw van Reenen-Völter spande zich in voor de ontwikkeling van de badplaats. Zij publiceerde in 1904 een boek waarin zij de aantrekkelijkheid van Bergen beschreef, vooral voor kunstenaars. Zij zorgde ervoor dat in 1909 de tramlijn van Bergen werd doorgetrokken naar Bergen aan Zee. Een lid van de familie Zeiler uit Baarn zag wel mogelijkheden voor de ontwikkeling van de horeca in de badplaats. Zo ontstond door particulier initiatief in 1906 een geheel nieuw dorp, die de oude naam, die 1848 al voorkomt, voor de uitvalsplaats meekreeg.